Yönetim Danışmanlığı

Grup firmamız TGM EXPO Organizasyon A.Ş tarafından yürütülen

Yönetim Danışmalığı Hizmetimiz ;

Kalitenin, insan kaynağının ve yönetim sistemlerinin maldan daha fazla öne çıktığı ve hizmetin önem kazandığı bu çağda gerekli koşullara ayak uyduramayanlar maalesef işlerini ya küçültmek, ya devretmek ya da kapatmak zorunda kalıyorlar. 

Peki bunun çaresi nedir? Uzman kişilerden destek alarak işletmenin zayıf ve aksayan yönlerini tedavi ettirmektir. 

Yönetim danışmanlığının ana görevi şirketlerin yönetimsel gelişimini ve kurumsallaşmasını sağlamak için uygulanır. Teknik olarak yönetim danışmanının uzman olduğu alanlarda bilgi verirken şirketin de katılımını sağlayarak aksayan yönlerini ortaya çıkarmasıyla yapılan ve raporlamalarla bitirilen çalışmalardır.

Bu danışmanlıkta yapılan çalışmalar;

 • Durum analizlerinin yapılması

 • Organizasyon şemalarının tekrar netleştirilmesi

 • Gelecek yol haritasının çıkartılması,

 • Stratejilerinin belirlenmesi,

 • Standartların oluşması ve sağlıklı büyüme için yönetmeliklerin belirlenmesi,

 • Şirket kültürünün yazılması

 • Liderlerin geliştirilmesi

 • İş tanımlarının yapılmasını kapsamaktadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı:

İnsan kaynağı hizmet sektörünün önem kazandığı çağımızda makinaların çok daha önüne geçmiştir. Çalışan performansı yüksek olan şirketlerde verimliliğin ve karlılığın arttığı gözlemlenmektedir. Gelişmiş , aidiyeti yüksek, mutlu çalışan tüm kurumların aradığı nitelikler haline gelmiştir.

Dolayısıyla belli bir sayının üstünde çalışana sahip olan işletmelerin mutlaka insan kaynakları danışmanlığı alarak personelcilikten insan kaynakları departmanına geçiş yapmaları gerekmektedir.

Amaç: İnsan kaynakları uzmanının desteği ile yeni departman kurulması, uzmanların yetişmesini sağlamaktır. Bununla birlikte ihtiyaç dahilinde ayrı ayrı eğitim ,işe alım ,endüstriyel ilişkiler ve performans sistemlerinin oturtulması sağlanacaktır.

İnsan kaynakları danışmanlığı ile;

 1. İş analizleri yapılır

 2. görev tanımları netleştirilir.

 3. Organizasyon şeması yenilenir.

 4. Norm kadro çalışması yapılır.

 5. İş gücü yedekleme ve kariyer planlama sistemi kurulur.

 6. Yetenek havuzuz oluşturulur.

 7. Kurum kültürü analizi yapılır ve kurum değerleri netleştirilir.

 8. Çalışan memnuniyet anketi uygulanır.

 9. Eğitim ihtiyaç analizi yapılır ve eğitim planı oluşturulur.

 10. İşe alım sistemi kurulur.

 11. Oryantasyon programı oluşturulur.

 12. Performans yönetim sistemi kurulur.

 13. Ücret ve yan imkanlar sistemi kurulur.

 14. İK yönetmeliği hazırlanır.(kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları v.s.)