Devlet Destekleri Danışmanlığı

İhracatçı / döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yurtdışı Pazarlara açılmaları, Pazar paylarını arttırmaları ve markalaşma seviyelerini arttırmaları için yararlanabilecekleri devlet destekleri ile yurt içinde yapacakları yatırımlarına yönelik destekler konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

1)İhracat Destekleri: Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsar.

·         Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

·         Pazara Giriş Belgelerinin desteklenmesi

·         Fuar Katılım Desteği

·         Tasarım Desteği

·         Yurt dışı birim, marka tescil ve tanıtım desteği

·         Markalaşma ve Turquality desteği

Yurtdışı markalaşma ve kurumsallaşma seviyeleri belirli aşamaya gelmiş firmalarımızı Marka/Turquality destek programına hazırlamakla birlikte kapsama alındıktan sonra operasyonel servis hizmeti de vermekteyiz.

2)Hizmetler Sektörü Destekleri :  Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim hizmetleri, yazılım, elektronik oyunlar, ulaştırma, perakende, konaklama, gastronomi ve yönetim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren sektörlere verilen aşağıdaki destekleri kapsar.

·         Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

·         Markalaşma ve Turquality desteği

3)Yatırım Destekleri: Yatırım teşvik sistemimiz, başvuru usulleri, teşvik araçları, uygulamalar ( yatırım teşvik belgesi alımı, global liste revizeleri, süre uzatımı, teşvik belgesi kapama vs.) gibi destekleri kapsar.